A világtörténelem egyik leggyűlöltebb alakja, Adolf Hitler az emberiség ellen elkövetett bűntettei miatt nem állhatott ítélőszék elé, mivel bukása után öngyilkosságot hajtott végre. A test végül 100%-ig biztosan nem került elő, ráadásul a halála körüli körülmények is ködösek, így még maga Sztálin is úgy vélte, Hitler elmenekült, és fel kell kutatni, hogy elnyerje méltó büntetését. Azóta sokan vállalkoztak arra, hogy a Führer nyomára bukkannak, hiszen sok náci tiszt és orvos menekült meg sikeresen, és rejtőzött el, majd vonult teljes anonimitásba.

hitler náci összeesküvés második világháború szovjetek kgb cia

 

Hitler halálának különös körülményei

Tudvalevő, hogy Hitler a szovjet megszállás idején a berlini kancellária bunkerében bujdosott, ám 1945. április 30-án a nehéztüzérség megérkeztekor ciánkapszulát vett be, majd főbe lőtte magát. Hűséges követői a testét Eva Braunéval együtt elégetik, mire a szovjet katonák benyomulnak a bunkerbe. Az elszenesedett maradványokat begyűjtik, a róluk szóló információkat titkosítják. Egészen 1955-ig nem történik semmi, amikoris a német igazságszolgáltatás pontot akar tenni a Hitler-ügy végére. Előkerülnek a régi akták, a maradványok, alapos vizsgálódás után pedig fellélegzik a világ: Hitlert halottnak nyilvánítják. Az amerikai szervek leállítják a kutatásokat, az orosz titkosszolgálat is parkolópályára teszi a rejtélyes esetet. A Szovjetunió bukásával új korszakot írunk, Putyin hatalomra kerülésének célja, hogy a régi szovjet romokon új, erős Oroszországot hozzon létre. A náci birodalom felett aratott győzelem emlékére megnyílik az orosz leváltár, ami több mint száz titkosított dokumentumot tartalmaz a második világháború végére vonatkozóan. Sosem látott fényképek, tanúvallomások és naplóbejegyzések apró puzzle darabokként alkotnak egy színes képet. Épp csak egyetlen darabka hiányzik, ami egyértelműen tisztázhatná Hitler halálának körülményeit. A feljegyzések szerint nem végeztek Hitler koponyáján DNS-vizsgálatot, holott állítólag az oroszok rendelkeznek egy olyan kanapéval, amin elméletben Hitler vére található. Lelkes történészek nézték át a levéltár teljes tartalmát, és döbbenten konstatálták, hogy Hitler haláláról pusztán tanúvallomások találhatók, érdemi tudományos vizsgálat nem indult a rejtély megoldására. A titkolózás túl nagy volt, egészen 2000-ig pedig szinte minden kérelmet elutasítottak, ami az orosz levéltárban szereplő dokumentumok feltárására irányult. Vajon mi lehetett ennek az oka? Konteók szerint a válasz világos: Hitler valójában nem halt meg, és ezt az orosz titkosszolgálat is pontosan tudta.

Hol lehet a Führer?

Több elmélet is született arról, hogy Hitler új személyazonosságot vett fel, és elmenekült Németországból. Persze egyik sincs tisztázva, csupán a véletlenek furcsa összjátéka adja a lehetőséget a különös egybeeséseknek. Az egyik nyom Ecuadorba vezet, ahol egy titokzatos előéletű öregúrról állították, hogy valójában Adolf Hitler. A Crespi atya néven ismert jóságos idős ember állítólag a Vatikán zárt ajtói mögött vált pappá, múltját ezért fedi homály. Egy állítólagos missziós küldetés miatt került Ecuadorba, ahol végül haláláig élt. Furcsa műkincs gyűjteményének eredetét is ködös magyarázatokkal indokolta, többen állították, hogy náci zsákmányok lapultak az atya birtokában.

A gyanú tovább fokozódott, mikor feltűnt a hasonlóság Crespi és Hitler között – hasonló akcentussal beszéltek, vegetáriánus életmódot folytattak, mozdulataik és vonásaik nem voltak különbözők. További fontos nyom lehet, hogy Crespit a falusiak állítása szerint gyakran látogatták németajkú férfiak, ám kilétüket és érkezésük okát sosem tárták a nyilvánosság elé.

hitler náci összeesküvés második világháború szovjetek kgb cia

Egy másik elmélet szerint Hitler a főbb vezetőivel Argentínába szökött, onnan pedig Brazíliába ment, ahol le is telepedett. A Cuiabától 30 kilométerre fekvő településen mindenki német öregúrként ismerte az idősödő európai férfit, aki Adolf Leipzig néven élt és dolgozott. Simoni Renee Guerreiro Dias elmélete egészen addig merészkedik el, hogy a fajgyűlölő Führer végül feleségül vett egy színesbőrű asszonyt, akitől gyermekei is születtek. A doktorandusz teljesen komolyan gondolja állítását, és ki szeretné hantoltatni az elhunyt Leipzig/Hitler testét, hogy DNS vizsgálattal összevethesse a diktátor Izraelben élő rokonának mintájával.

hitler náci összeesküvés második világháború szovjetek kgb cia

Több elvadult elmélet is napvilágot látott Hitler utóéletével kapcsolatban, ezek közül a legmeredekebbek:

- a diktátor egy titkos antarktiszi német támaszpontja menekült tengeralattjárójával, és ott is élt, míg 65 éves korában el nem hunyt

- a titkos csészealj kísérleteknek hála a náciknak sikerült olyan űrhajót építeniük, amivel a Führer végül kijutott a Holdra, ahol további német támaszpontok találhatók

- egy amerikai hadi támaszponton talált menedéket magának, ahol horogkereszt alakú épületet építtetett, hogy így jelezzen a világban szétszóródott vezetőségének

- Amerika juttatta ki a szovjetek markából, hogy titkos náci kísérletekről és orvostudományi eredményekről beszéljen, ezzel megtéve az USA-t a legerősebb nagyhatalomnak

- a szovjetek elfogták a Führert, aki Sztálin személyes rabszolgájává vált – a szovjet vezér egy ketrecben tartotta fogja a német diktátort és egészen a haláláig kínozta

Milyen nyomós érv szól mindezek ellen?

Hitlerről köztudott volt, hogy több súlyos betegség is kínozta. Emésztőrendszeri problémáit a kor legjobb orvosai próbálták megszüntetni, ám a rossz diétának köszönhetően sokat súlyosbodott az állapota. Állandó szélgörcsök kínozták, ráadásul a folytonos hányinger és hasmenés is gyengítettek az állapotán. Akadt továbbá még egy súlyos probléma, amivel szembe kellett néznie, ámbár az orvosok és az általuk készített feljegyzések tagadják. Hitler valószínűleg Parkinson-kórban szenvedett, erre több egyértelmű jelet is találhatunk. A Führer bal karját szinte sosem látni szabadon, a háta mögé, a pulpitus alá rejtve tartotta, vagy jobb karjába temetve őrizte titkát, amit szemfüles orvosok végül lelepleztek. Egy régi felvételen jól látszik, hogy Hitler bal karja a Parkinson-kórra jól emlékeztető módon remeg. Hallucinációi, a háború végére jelentkező, valóságtól teljesen elrugaszkodott víziói, téveszméi is tovább erősítik a gyanút, hogy a Führer súlyos stádiumába lépett a kórnak. Ennélfogva igen valószínűtlen, hogy bárhol is képes lett volna elbújni – mellőzve minden orvosi segítséget. Ha mégis, a kór elhatalmasodott volna rajta, ami a világháborús eseményeket tekintve több, mint valószínű. A kérdés tehát inkább az, ha meg is menekült Hitler, vajon meddig volt képes életben maradni?